Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

I. Administrator Danych Osobowych

Właścicielem obiektu Olimpia Resort & Spa w Szczyrku i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest – „OLIMPIA SPA” s.c., ul. Skośna 9, 43-370 Szczyrk (NIP: 937 219 43 82).

II. Zgodność z przepisami.

Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z: a. Do dnia 25.05.2018: ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016 r. poz. 677), oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) b. Od dnia 25.05.2018: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

III. Jakie dane zbieramy

Zbieramy dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej.

IV. Dobrowolność podawania danych

Podanie przez Klienta danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej.

V. Kiedy zbierane są dane

Dane zbieramy podczas:

 • procesu rezerwacji przez stronę internetową;
 • procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania gościa w hotelu.

Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com , HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.

VI. Zakres zbieranych danych.

Zbieramy następujące dane:

1.Podczas dokonywania rezerwacji przez stronę internetową, zbierane są następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

2. Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez chat, a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo;
 • nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego); 
 • nr dokumentu tożsamości;
 • data urodzenia;

3. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS i opłata klimatyczna).

4. Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

VII. Cel wykorzystywania danych.

Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

 • wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów;
 • obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania;
 • tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości;
 • obsługi rezerwacji on-line:

– umożliwienie logowania się do systemu zarządzania rezerwacją on-line, poprzez podanie adresu e-mail i numeru rezerwacji;

– umożliwienie dokonania zmian w rezerwacji poprzez system zarządzania rezerwacją on-line.

 • obsługi pobytu Klienta w hotelu:

– monitorowanie korzystania z usług;

– zarządzanie dostępem do pokoi.

– wewnętrzne zarządzanie listami Klientów.

– wewnętrzna wymiana informacji na temat zakresu usług między działami hotelu.

 • poprawy obsługi hotelowej, a szczególnie:

– przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta;

– lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów.

– dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientowi.

– informowanie Klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach hotelu.

 • zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po:

– obsługa programu lojalnościowego;

– operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Klienta – w celu przesyłania Klientowi dostosowanych wiadomości;

– operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Klienta – w celu przygotowania ofert lepiej dopasowanych do potrzeb Klienta;

tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości;

– wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych, a także telefoniczny kontakt z Klientem,

– obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i ankiet zadowolenia;

– branie pod uwagę prawa do sprzeciwu.

 • poprawa usług hotelu, a w szczególności:

– obsługi skarg i zażaleń;

– oferowanie Klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego;

– zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu w tym:

      – poprawy nawigacji;

      – wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.

 • zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

VIII. Dostęp do danych.

Bezpośredni dostęp do danych osobowych Klientów mają jedynie uprawnieni pracownicy hotelu, oraz Podmioty przetwarzające, z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Środki bezpieczeństwa

Olimpia Spa & Resort podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

X. Karty kredytowe

Kiedy Klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji on-line na naszej stronie internetowej, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych, który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.

XI. Prawa Klienta

Klientom Olimpia SPA & Resort, przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

XII. Okres przetwarzania danych

Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

XIII. Monitoring

Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 15 dniach od daty ich rejestracji.

XIV. Prawo do skargi

W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

XV. Kontakt z Administratorem

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej: marketing@olimpialux.pl.

XVI. Polityka Cookies

 • Na stronie internetowej hotelu wykorzystywana jest technika plików „cookies”;
 • Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej hotelu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 • Rodzaje plików „cookies”:

– „Tymczasowe” pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny;

– „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika);

– „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

– „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

XVII. Inne technologie

Na stronie internetowej stosowane są następujące technologie śledzące:

 • Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej i przygotowania anonimowych list remarketingowych. Listy te umożliwiają wyświetlanie osobom odwiedzającym stronę internetową reklam;
 • Piksel konwersji Facebooka – w celu prowadzenia działań reklamowych i zarządzania reklamami na Facebooku.

XVIII. Zmiany w polityce prywatności Olimpia SPA & Resort

Olimpia Spa & Resort rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.

OSTATNIA MODYFIKACJA TREŚCI: 21 maja 2023r.